METODO

International Studies in Phenomenology and Philosophy

102106

References

Karol Wojtyła

Amor y responsabilidad

2015

Madrid, Palabra

Persona y acción

2014

Madrid, Palabra

The degrees of being from the point of view of the phenomenology of action

1981

in: The great chain of being and Italian phenomenology, Dordrecht : Kluwer

Open Access Link
The transcendence of the person in action and man's self-teleology

1979

in: The teleologies in Husserlian phenomenology, Dordrecht : Kluwer

Open Access Link
The acting person

1979

Dordrecht, Reidel

Subjectivity and the irreductible in man

1978

in: The human being in action, Dordrecht : Springer

Open Access Link
Participation or alienation?

1977

in: The self and the other, Dordrecht : Reidel

Open Access Link
The dialectical conception of self-determination

1977

with Köchler Hans

in: The self and the other, Dordrecht : Reidel

Open Access Link
Special contribution to the debate

1976

in: The crisis of culture, Dordrecht : Reidel

Open Access Link
Osoba i czyn

1969

Kraków, Polskie Towarzystwo Teologiczne

Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera

1959

Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego